Lithuanian Dutch English French German Italian Japanese Polish Russian
jum-1.jpg

 BEDARBYSTĖS MAŽINIMUI IR JAUMIMO UŽIMTUMUI

 

Užimtumo problema yra viena aštriausių Lietuvos ekonomikoje bei blogėjančioje valstybės demografinėje situacijoje. Pastaraisiais metais pastovios   200 tūkst. bedarbių visumos išlaikymas kasmet valstybės biudžetui kainuoja apie 1 mlrd.Lt. Tai pinigai kurių negauna ir mūsų savivaldybės savoms reikmėms.

Lietuvoje, kaip ir visoje ES yra itin aštri ir jaunimo užimtumo problema, kurios sprendimui Europje yra gerų pavyzdžių. Tai visų pirma dualinio – teorinio bei praktinio mokymo švietimo sistemoje patirtys, kai tėvai bei pats mokinys įstaigose ir esančiame versle ieško užsiėmimo pirmiems darbiniams įgūdžiams įgyti privalomos praktikos metu.

Lietuvoje iš maždaug 25 tūkst. jaunų bedarbių apie pusė neturi nei reikiamos darbinei veiklai profesinės patirties nei profesinio išsilavinimo, todėl jiems nėra paprasta pritapti net kitose ES valstybėse, kur bedarbių šiuo metu yra 27 milijonai. Dalis jaunimo patraukia į asocialų veltėdžiavimo kelią ar net narkotikų verslo žabangas.

Nepakankamai užimtumo problemą sprendžia Jaunimo darbo centrų konsultacinė bei verslo inkubacijos veikla. Kita vertus, dėl ydingos finansavimo sistemos bei prastokos valstybės ekonominės politikos ideologijos, savivaldos ūkio ir žemės ūkio skyriai tėra tapę verslo registravimo ir leidimų išdavimo biurais, o ne valstybei reikalingos ūkinės veiklos iniciatoriais bei organizatoriais, žinoma, kooperuojantis su privačiu kapitalu bei jo iniaciatyvomis.

Jaunimo bedarbystę sumažintų ir mokyklinio jaunimo užimtumą padidintų ir geresnė laikino darbo pasiūla einanti iš privataus verslo per specializuotą interneto svetainę, kuri veiktų prižiūrima ir atnaujinama savivaldybės darbuotojo. Ji koordinuotų darbdavių, jaunimo ir moksleivių tėvų sutartinius įsipareigojimus. Socialinės paramos centrai bei socialinės rūpybos įstaigos galėtų pasitelkti mokyklinį ir vyresnį jaunimą stiprinant paramą seniems ar neįgaliems žmonėms.

Šie išvardinti dalykai yra nukreipti visų pirma į menkai kvalifikuoto bei mažai išsilavinusio jaunimo užimtumo didinimą. Kitaip yra su profesinį išsilavinimą bei patirtis turimu jaunimu, kuris pats gali bandyti kurti savo verslą, organizuoti bei steigti kooperatyvus ir juose pritaikyti savo žinias bei įgūdžius. Čia vėlgi yra itin svarbus savivaldos ir bendruomenių vaidmuo sutelkiant bendras jėgas bei turimus išteklius.

 

Juozas Dingelis – Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas 

Prisijungę 8 svečių ir narių nėra